top of page
  • Writer's pictureThaiafprs

การศัลยกรรมตกแต่งปากกระจับ

การผ่าตัดตกแต่งปากให้ได้รูปที่สวยงาม ในสมัยก่อนการผ่าตัดตกแต่งปากได้เริ่มจากเคสเนื้องอกหรือมะเร็งบริเวณริมฝีปาก ศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดนอกจากจะตัดเอาเนื้อร้ายออกแล้วยังมีการตกแต่งปากให้มีความสวยงามให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยที่มองจากภายนอกเห็นความผิดปกติของริมฝีปากน้อยมาก

เมื่อเทียบกันในแต่ละชนชาติจะพบว่าคนเชียจะมีริมฝีปากค่อนข้างหนาเมื่อเทียบกับชาวตะวันตก ไม่มีรูปทรงที่สวยงาม ในยุคสมัยปัจจุบันคนไทยและเอเชียนิยมปาก ที่มีลักษณะเป็นกระจับ คล้ายกับปีกนก จึงเป็นที่มาของการผ่าตัดเพื่อทำให้ริมฝีปากปากเป็นกระจับปีกนก นั่นคือ นอกจากจะผ่าตัดให้ริมฝีปากบางแล้วยังต้องมีรูปร่างที่สวยงามและได้จั่วปากที่มีขนาดเหมาะสมเข้ากับรูปร่างหน้าตาของคนไทยอีกด้วย

นอกเหนือจากการตัดปากให้บางลงแล้ว ปัจจุบันยังมีการนำเนื้อปากที่ตัดออกด้านข้างมาเสริมบริเวณจั่วปากให้มีความหนานูนมากขึ้น หรือที่เรียกกันตามคลินิกต่างๆว่า “lip graft” เนื่องจากคนไทยนิยมรูปปากที่มีจั่วปากที่นูนหนาและริมฝีปากด้านข้างที่บางลง จึงมีการนำเทคนิคลิปกราฟท์เข้ามาใช้ โดยการนำเนื้อปากที่ตัดทิ้งด้านข้างมาเติมบริเวณจั่วปากให้นูนขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับความพอใจของผู้ป่วย และริมฝีปากเดิมเป็นหลัก ไม่ได้จำเป็นต้องทำในผู้ป่วยทุกราย

การผ่าตัดปากบางเป็นการผ่าตัดขนาดเล็กสามารถทำได้โดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ โดยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะวาดรูปริมฝีปากที่ต้องการก่อนที่จะฉีดยาชา จากนั้นทำการฉีดยาชา และตัดเนื้อปากตามที่ได้วาดรูปไว้ และทำการห้ามเลือดโดยใช้จี้ไฟ้ฟ้าทางการแพทย์สำหรับห้ามเลือด และสุดท้ายจึงเย็บแผลโดยใช้ไหมละลาย หรือไหมไม่ละลายขึ้นกับเทคนิคแพทย์แต่ละท่าน

สำหรับขั้นตอนการผ่าตัดปากกระจับทำได้ไม่ยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการออกแบบปากให้มีลักษณะเข้ากับใบหน้าไม่บางจนเกินไป เพราะปากเป็นเนื้อเยื่อที่ตัดออกแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาได้อีก ถ้าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดตัดปากให้ริมฝีปากบางมากจนเวลายิ้มเห็นเหงือกที่ชัดเจน มีพังผืดดึงรั้ง ไม่เป็นธรรมชาติ จะทำการแก้ไขได้ยากมาก นอกจากนี้เมื่ออายุที่มากขึ้น จะทำให้ปากบางลงเองโดยธรรมชาติ การผ่าตัดริมฝีปากบางและปากกระจับ จึงต้องอาศัยแพทย์ที่มีความรู้และความชำนาญ เพื่อออกแบบริมฝีปากให้มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติ ตัดเนื้อปากออกโดยมีความพอดีไม่เกินงาม และเผื่อเนื้อเยื่อไว้สำหรับปากที่จะบางลงอีกในอนาคต ในด้านผู้ป่วยก็ควรเลือกการทำศัลยกรรมแต่พอดี ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ตัดปากออกอย่างพอดีให้มีรูปปากที่สวยงาม ไม่บางจนเกินไป


ภาพปากที่สวยงาม ธรรมชาติ ไม่หนามาก ไม่บางมาก ไม่เห็นเหงือก

ปากที่บางเกินไป

เคสตัวอย่างที่ตัดริมฝีปากมากเกินไป ไม่ได้รูปทรงที่สวยงาม

thaiafprs.com

Comments


bottom of page