top of page
  • Writer's pictureThaiafprs

แพทยสภาจับมือกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์ความงามของเอเชีย

ศัลกรรมกรรมเสริมสวย เกาหลีมีหนาว

แพทยสภาจับมือกระทรวงสาธารณสุข

รับนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์ความงามของเอเชีย โดยมีประเทศกลุ่ม CLMV และจีนเป็นกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันตั้งคณะกรรมการโดยมีกรรมการแพทยสภา กรมสนับสนุนบริการพร้อมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์หลักคือ

1ต้องการแยก clinicเสริมสวยออกมาเป็นการจำเพาะ

2พัฒนาแพทย์และบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและเป็นการคุ้มครองประชาชน

ทั้งนี้จะให้บรรลุภารกิจภายในหนึ่งปี

โดยเน้นที่การพัฒนาคุณภาพนำการควบคุม


สมาคมศัลยกรรมกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นกรรมการ ด้วยว่า การแพทย์ไทยมีศักยภาพที่จะสามารถนำรายได้ให้กับประเทศทั้งในรูปของการมาเสริมสวยหรือใช้บริการอื่นๆและในรูปแบบของภาษีรายได้จำเพาะที่เกิดขึ้นจากชาวต่างประเทศที่มาใช้บริการทางด้านนี้

2560-102
.pdf
Download PDF • 1.83MB

147 views

Recent Posts

See All

ครม.อนุมัติวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล ดึงต่างชาติใช้บริการด้านสาธารณสุขไทย

ครม.อนุมัติวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล ดึงต่างชาติใช้บริการด้านสาธารณสุขไทย . ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการขับเคลื่อนตามนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รอง

Kommentare


bottom of page