top of page
  • Writer's pictureThaiafprs

EAFPS Annual Conference "Regensberg" 2018

งานนี้ได้ถูกเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหมอศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าจากทั่วทุกมุมโลก

งานจัดขึ้นในวันที่12-15 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองRegensburg ประเทศเยอรมนีและรวมไปด้วยเหล่าคุณหมอศัลยกรรมระดับแนวหน้าจากทั่วทุกทวีปมารวมตัวกันทั้งยุโรป อเมริกา และแม้แต่ทวีปเอเชียของเราอาทิเช่นประเทศเกาหลีเป็นต้น
14 views

Comments


bottom of page